تصاویر جدید Galaxy C10 با دوربین دوگانه منتشر شدند