کشف جدید دانشمندان در خصوص ترمیم پوست افرادی که دچار حوادث سوختگی شده‌اند