همراه اول 10 بسته جدید اینترنتی را ارایه داد (همراه با لیست قیمت بسته‌ها)