آیا امکان به خطر افتادن امنیت و حریم خصوصی از طریق وب‌کم کامپیوتر یا موبایل وجود ادرد؟