بررسی اپلیکیشن مداحی‌ و‌ مولودی ذاکران: تمام مرثیه‌ها در دستان شما