ال‌جی در راه رسیدن به هدف فروش 2 میلیون گوشی G6 ناکام ماند