ایرانسل در حضور وزیر ارتباطات از 23 پروژه جدید خود رونمایی کرد