ثبت‌نام برای خرید نوکیا 6 در هند از مرز یک میلیون دستگاه گذشت