کاهش قیمت میت 9 به‌علت نزدیک شدن به زمان معرفی هواوی میت 10