گلکسی نوت 8 در برابر گلکسی نوت 7؛ چه چیزی تغییر کرده است؟