اچ‌تی‌سی در سراشیبی سقوط؛ اوپو جایگاه این شرکت را در کشور تایوان تصاحب کرد