بررسی بازی مدرسه شصتیا: هیجان‌انگیز ولی خسته‌کننده!