هواوی رسما تایید کرد؛ رونمایی از میت 10 در تاریخ 16 اکتبر انجام خواهد گرفت