عرضه نسخه جدید تلگرام؛ قابلیت‌های کاربردی بی‌شمار!