فروش نینتندو سوییچ در ژاپن از رقم 1.5 میلیون عبور کرد