نسخه جدید کورتانا با چندین قابلیت جدید در گوگل پلی قرار گرفت