استقبال 3 برابری از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران