گوگل پیکسل XL 2 چراغ سبز FCC را دریافت کرد؛ ال‌جی تولید آن را برعهده می‌گیرد