اپل امسال قادر به تامین تقاضای کاربران در قبال آی‌فون X نخواهد بود