تصاویر جدید گوشی میزو M6 با پنل پشتی فلزی در شبکه چینی Weibo منتشر شد