نسخه LTE اپل واچ تنها در کشوری که آن را خریداری می‌کنید، کارایی دارد