اچ‌تی‌سی تا پایان سال 2017 از سه گوشی جدید رونمایی خواهد کرد