برطبق گزارش‌های منتشر شده تولید آی‌فون X هنوز شروع نشده است!