تعویض پنل شیشه‌ای پشت آی‌فون 8 گران‌تر از تعمیر نمایشگر این دستگاه است!