موسسه KGI: پیش‌فروش آی‌فون X از مرز 50 میلیون دستگاه عبور خواهد کرد