چگونه روی دسک‌تاپ مک یک میان‌بر تایمر برای خاموش شدن دستگاه بسازیم؟