گوگل در خصوص تصمیم خود مبنی بر حذف جک هدفون در پیکسل 2 توضیح داد