آیا شرکت AMD برای انویدیا تبدیل به یک تهدید شده است؟