تحلیلگران Deutsche Bank: سرمایه‌گذاران به آی‌فون X بسیار خوشبین هستند