اچ‌تی‌سی موفق به دو برابر کردن سود خود در ماه سپتامبر شد