نگاه نزدیک به هواوی میت 10 (Mate 10)؛ پرچمداری شایسته!