احتمال معرفی U11 پلاس در مراسم اچ‌تی‌سی در تاریخ 2 نوامبر