راهکارهای نوین و امن ذخیره‌سازی ابری با عنوان ابرینو معرفی شد!