تیم کوک: Mac Mini همچنان یکی از محصولات مهم شرکت اپل به شمار می‌رود