گوگل پیکسل 2 گزینه‌های بیشتری را درخصوص تنظیمات رنگ صفحه‌نمایش دریافت خواهد کرد