شاید چیپست بعدی سامسونگ، مشابه پردازنده A11 اپل مجهز به پردازش عصبی باشد