موتورولا قیمت الکسا موتو ماد را برابر با 150 دلار تعیین کرد!