مصاحبه با استفان ها؛ مدیر عامل جهانی تکنو موبایل: می‌خواهیم جز 3 برند برتر بازار شویم!