اچ‌تی‌سی U11 پلاس با یک رنگ جدید نیمه شفاف معرفی خواهد شد