نمایندگان ایران در دو بازی فیفا و کلش رویال به مسابقات جهانی فرانسه اعزام شدند!