شبکه عصبی قادر است به‌صورت خودکار کیفیت تصاویر ثبت شده را بهبود بخشد