نسل سوم اپل واچ در برنامه آب و هوا دچار مشکل شده و عملکردش مختل می‌شود