همراه اول از سرویس تلفای (مکالمه از طریق وای فای) بهره برداری کرد