طراحی هواپیما جدید ناسا یک صرفه‌جویی ساده و بی‌نظیر در مصرف سوخت است