کشور چین در حال توسعه یک ایستگاه پلیس مجهز به فناوری هوش مصنوعی است