انتظار می‌رود سهم شرکت سامسونگ از بازار کشور چین به کمتر از 2 درصد برسد