براساس گزارشی جدید، قیمت وان‌پلاس 5T تفاوت چندانی با قیمت وان‌پلاس 5 نخواهد داشت