تمامی موجودی آی‌فون X در کمتر از 3 دقیقه در کره جنوبی به فروش رسید