روش‌های گوناگون برقراری ارتباط با سرویس‌های مختلف کمپانی گوگل