توسعه شبکه عصبی توسط محققان به منظور بهبود کیفیت تصاویر با رزولوشن پایین